Děkujeme za vaši štědrost!

Rádi bychom z celého srdce poděkovali všem štědrým dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku.

Velké poděkování patří také všem malým i velkým koledníkům, bez nichž by se tato sbírka nemohla realizovat. Díky skupinkám obětavých koledníků se podařilo v obci Hukvaldy a jejích místních částí vykoledovat:
81 272,- Kč

Třikrálová sbírka Krnalovice 2020

Celý výnos nezůstává jenom v naší Charitě, je určen i na další projekty Diecézní Charity, na humanitární pomoc a další projekty pomoci organizované Sekretariátem CHČR. Charitě Frenštát pod Radhoštěm zůstává 65% výnosu této sbírky na realizaci záměru Podpora a rozvoj paliativní péče.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat. Charita Frenštát pod Radhoštěm.

Ke stažení letáček: „Poděkování Charity Frenštát pod Radhoštěm občanům Hukvald“