Úvod

Název spolku: Spolek Krnalovice (dále jen spolek)
Sídlo: Krnalovice 10, 739 46 Hukvaldy
E-mail: spolek.krnalovice@gmail.com
: 26576643

Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, bez ohledu na jejich pohlaví, vzdělání, rasu, státní příslušnost, náboženské vyznání a politické přesvědčení. 

Základní účel spolku

  • Trvalé zvelebování, ochrana a obnova vedoucí ke zlepšování životních podmínek a životního prostředí  občanů žijících v části obce zvané Krnalovice, náležící z části k obci Hukvaldy a z části k obci Fryčovice a to minimálně tak, aby nedocházelo ke zhoršení stávajícího stavu.
  • Realizace sloučení Krnalovic pod jeden katastr a správu, a to pod obec Hukvaldy.
  • Umožnit dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat.
  • Spolupracovat s jinými spolky, institucemi, úřady a organizacemi.